Personal

Här finns kontaktuppgifter till förskolans personal.

Ban Haddad

Barnskötare på Solen Grön

Christine Larsson

Förskollärare på Karlavagnen Grön

Eva Dahlström

Barnskötare på Solen Röd

Eva Brunn

Barnskötare på Karlavagnen Brun

Haurin Salim

Barnskötare på Karlavagnen Brun

Helen Sita Soekhan

Barnskötare på Solen Gul

Jenny Heljestrand

Förskollärare på Månen Röd
Utvecklingsgruppsledare

Sara Jörgensen

Förskollärare på Solen Grön Utvecklingsgruppsledare

Linus Persson

Barnskötare på Karlavagnen Grön

Malin Paulsson

Barnskötare på Karlavagnen Grön

Maria Grannas

Barnskötare på Månen Röd

Marita Levi

Förskollärare på Solen Röd

Petra Nikolic

Förskollärare på Månen Blå

Rania Shkarnah

Barnskötare på Månen Blå

Sofi Ejdervik

Förskollärare på Månen Röd

Therése Dahlström

Förskollärare på Karlavagnen Brun

Ulrika Eriksson

Barnskötare på Solen Gul

Åsa Forner

Förskollärare på Solen Gul

15 mars 2018