Måltider

Måltidsservice driver köket och de som är ansvariga i köket heter Yesim Sözener Edberg och Matilda Magnusson och nås på telefonnummer 018-727 77 47. 

12 januari 2016