Mobil avdelning - Förskolebussen Sissi

Hösten 2021 utökar vi vår förskola med en mobil avdelning!

På Lyckebos mobila förskoleavdelning får barnen tillgång till många och varierande lärmiljöer. Mobil förskola är ett pedagogiskt utomhuskoncept som finns på sju av Uppsalas förskolor. Det fungerar så att en barngrupp har en egen förskolebuss till sitt förfogande. Det är samma barngrupp som använder bussen under ett helt läsår.

Målet med den mobila förskolan är i första hand pedagogiskt. Vi utgår från forskning som visar att verksamhet som bedrivs ute i naturen ger positiva resultat för inlärningen samt för hälsan hos både barn och pedagoger.

Skillnaden jämfört med till exempel Ur och skur-konceptet är att man har tillgång till en buss och inte är tvungen att vara ute vid dåligt väder. Bussen kan lika gärna kan köra till biblioteket, ett museum, en ishall eller annan inomhusaktivitet. Lämning och hämtning sker på förskolan.

På vår mobila avdelning Sissi (döpt efter den berömda teaterkatten i Pelle Svanslös -böckerna) arbetar barnskötarna Carina och Sofie samt förskolläraren Mattias. Carina och Mattias har busskörkort och turas om att köra varannan vecka. 

Läs gärna mer om mobil förskola i länkarna under. Du kan även höra av dig till vår rektor Anu, om du har frågor: anu.franke@uppsala.se

 

En dag på förskolebussen Frida:

Häng med en sväng, vi är mobila förskolan! (uppsala.se)

Artikel med två forskare om mobila förskolor:

Rullande förskolor på frammarsch | Förskolan (lararen.se)

 

Uppdaterad: