Grön Flagg

På Lyckebo förskola är vi Grön Flagg certifierade sedan våren 2015.

Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl verksamheten som i daglig drift.

Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet.
Grön Flagg är också ett bra sätt för förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.

 

 

Uppdaterad: