Verksamhet & pedagogik

På våran förskola arbetar vi med projektmodellen. Det innebär att vi i början av höstterminen lyssnar in barnens intressen för att sedan kunna utmana dem i deras lärprocesser.

Vår förskola är uppdelad i tre block - Månen, Solen och Karlavagnen. Vi är sju avdelningar. Alla våra avdelningar jobbar efter projektmodellen. I början av varje hösttermin går vi igenom en såkallad inventeringsfas. Under denna tid observerar pedagogerna barnen för att kunna finna deras intressen. När inventeringsfasen är över sammanställer vi barnens intressen och tillsammans med de väljer vi ett eller flera projekt, som vi arbetar med under resten av läsåret.

Förskolan är miljöcertifierade genom vårt arbete med Grön Flagg

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik