Vårat arbetssätt

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet med förskolans läroplan som grund för det livslånga lärandet. 

Våra kompetenta barn ska gå till förskolan med en stor lust att vilja leka och lära. Vi delar in barnen i mindre grupper för att lättare kunna ta till vara varje barns intressen och förmågor.

Vi är ute varje dag. Ibland på förskolans gård och ibland går vi iväg till skogen eller annan lekplats.

Vårt mål är att varje barn ska avsluta sin förskolevistelse hos oss full av förmågor och en stark självkänsla.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, forstran och lärande bildar en helhet."
Lpfö 98/10

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vårat arbetssätt