Grön Flagg

Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl verksamheten som i daglig drift. 

Våren 2015 blev  Lyckebo förskola Grön Flaggcertifierade.

Lyckebo förskola har just påbörjat arbetet mot att bli en kemikaliesmart förskola. I arbetet med Grön Flagg väljer man fokusområden och förskolans tre fokusområden läsåret 2016-2017 är:

  • Naturmaterial i verksamheten.
  • Plastbanta våra avdelningar.
  • Förståelse för hur kemikalier och hygien hänger ihop. 

Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.

 

 

Uppdaterad: