Verksamhet & pedagogik

Lyckebo förskola erbjuder en trygg pedagogisk miljö där relationerna och det lustfyllda lärandet står i centrum.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet med förskolans läroplan som grund för det livslånga lärandet. Våra kompetenta barn ska gå till förskolan med en stor lust att vilja leka och lära. Vi delar in barnen i mindre grupper för att kunna ta till vara varje barns intressen och förmågor.

Lek och rörelse utomhus utvecklar barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Att vistas utomhus är dessutom bra för hälsan.

Vårt mål är att varje barn ska avsluta sin vistelse hos oss full av förmågor och en stark självkänsla.

På Lyckebo förskola arbetar vi med projekt på våra avdelningar. Projekten har sin utgångspunkt i barnens intressen och kan se olika ut från avdelning till avdelning.

Vi arbetar kontinuerligt med våra lärmiljöer på alla avdelningar. Miljön som barnen vistas i skall bidra till utforskande och lek. Vi förändrar miljöerna utifrån barnens intressen och behov.

Från och med höstterminen 2021 erbjuder vi även våra äldsta barn fantastiska upplevelser på en mobil avdelning (förskolebuss). Läs gärna mer om verksamheten under fliken "Om vår förskolebuss Friskus".

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik